Jankovcova - cykloobousměrka

Please sign in to vote.

Added by Jirka

Jankovcova je již obousměrně průjezdná pro autobusy MHD.

V budoucnu dodatkovou tabulku doplnit i o piktogram kola a zlegalizovat tak příjezd do této části Holešovic.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top