Z místa pro cyklisty nejsou vidět semafory!

Please sign in to vote.

Added by Jan Krcmar

Když směrem z centra máte na kole na světlech červenou a stojíte v tom "cyklochlívku" nebo jak se tomu boxu pro kola na křižovatkách říká, tak není vidět na semafory, které jsou umístěné před tím, a tedy za zády cyklistů...
dost blbé, nevíte, zda už máte zelenou a dozvíte se to teprve troubením aut

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top