Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first, limited to the area of Hradecká stezka:

 • mostek nad potokem

  Created by TomHK // 1 thread

  most přes potok je rozdělen do dvou kvádrů z betonu, přičemž mezera mezi nimi je tak akorát na duši a celé toto veledílo je schované za zatáčkou.

  nevýhody:
  - nepřehlednost
  - nemožnost současného obousměrného provozu

  výhody:
  +bahenní koupel zdarma

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka není ukončena sjezdem

  Created by Cobic // 0 threads

  Cyklostezka, která vede po chodníku, za železničním přejezdem končí, chybí ale sjezd do silnice. Neexistuje bezpečný způsob opuštění cyklostezky - obrubník je zde vysoký, cyklista musí sjet do silnice na přejezdu (nebo pokračovat v jízdě po chodníku). Řidiči v místě ukončení cyklostezky nejsou upozorněni na výskyt cyklistů.

  Please sign in to vote.
 • Řadiče Stoletá / cyklosemafory

  Created by Cobic // 0 threads

  Další ze série cyklosemaforů v HK, které navádějí cyklisty pod auta. Nedávno tam proběhla výměna řadičů, tak by stálo za to zjistit, zda by nešly tyto semafory upravit k větší bezpečnosti.

  Please sign in to vote.
 • "Nájezdy" - Akademika Bedrny

  Created by aza // 0 threads

  V loňském roce proběhla na tomto místě oprava inženýrských sítí a v místě přerušení cyklostezky vznikl ostrůvek. Na několika metrech tak vznikly 4 schody ( sjezd ze stezky/chodníku, nájezd na ostrůvek, sjezd z ostrůvku, nájezd na stezku). Obrubník ostrůvku je ve střední části nejvyšší, naopak v cípech je nižší (nemělo by to být naopak?).
  Už to, že je cyklostezka v ulici na 500 metrech 4x přerušena odbočující silnicí je nepříjemné, nepovedené nájezdy znepříjemňují plynulou jízdu ještě víc.
  Jeden podnět týkající se tohoto úseku už zde existuje, tady se jedná o novou realizaci.

  Please sign in to vote.
 • Rozbitá cyklostezka - Eliščino nábřeží

  Created by aza // 0 threads

  Cyklostezka na Eliščině nábřeží je příčně popraskaná v úseku od mostku přes bývalý Piletický potok až po Labský most. Na vjezdu pod Labský most jsou na stezce krátery. Stezka je značená v turistických mapách, měla by být v lepším stavu.

  Please sign in to vote.
 • Díra - Pospíšilova ul.

  Created by aza // 0 threads

  Díra na kraji silnice kolem kanálu na ulici Pospíšilova (pod semaforem u přechodu pro chodce v blízkosti zastávky MHD Průmyslová škola). V hustém provozu je problematické ji bezpečně objet.

  Please sign in to vote.
 • Díry na pravé straně silnice - Divišova ul.

  Created by aza // 0 threads

  Jedna díra za druhou na ulici Divišova v úseku od zastávky MHD Muzeum až po Tyršův most. Snažit se jim vyhnout znamená kličkovat v poměrně hustém provozu. S širším nákladním kolem to ani vykličkovat nejde.

  Please sign in to vote.
 • Zanedbaná údržba cyklopruhu Pouchovská

  Created by aza // 1 thread

  Cyklopruh v úseku od křižovatky Buzulucká - Pouchovská po křižovatku Pouchovská - Vrázova je trvale zanesen až 5 cm silnou vrstvou štěrku. Vodorovné značení je sjeté, pro řidiče obtížně viditelné. Zanedbaná údržba znamená nebezpečí nejen pro cyklisty.

  Please sign in to vote.
 • cyklostezka Věkoše - Kamenný most

  Created by Z // 1 thread

  Mezi uvedenou trasou není cyklostezka bohužel ani 50tka tam není moc dodržována a s dítětem na kole je to celkem hazard a přítom je Labská cyklostezka na dohled.

  Please sign in to vote.
 • Úprava DZ Křižíkova ul. Hradec Králové - pochvala

  Created by PK // 1 thread

  Ať už je to iniciativa a zásluha kohokoliv, za úpravu DZ v Křižíkově ulici v Hradci Králové (osazení značky B11 = konec celodenního parkování v této ulici) si zaslouží pochvalu (a asi i ocenění za odvahu). Pro cyklo a pěší komunitu v HK určitě citelné zlepšení.

  Please sign in to vote.
 • Křižovatka Mileta změna DÚR

  Created by PK // 1 thread

  Od 31.5. je vyvěšena na stránkách MMHK informace o zahájení řízení ke změně Územního rozhodnutí na křižovatku MILETA. Za sebe vidím jako problematické dimenzování podchodů/cyklopodjezdů , které jsou všechny obousměrné a pro smíšený provoz. Rychlým náhledem nedokážu zhodnotit, jak je na tom návrh s rozhledovými poměry - nicméně ten dopravní chodecko-cyklistický uzel, který by měl vzniknout v kvadrantu směrem k Univerzitě slibuje (zvláště ve špičkových hodinách) mnohé napínavé situace. Neoficiální infomace říká, že navrh neměl být podán tak jak je na vyvěšené situaci ale měl být doplněn právě 4 podjezd/podchod pod ramenem křižovatky Sokolská směr Brněnská.

  Please sign in to vote.
 • Hradec Králové - kruhový objezd na Šimkově ulici

  Anon // 1 thread

  Kruhový objezd v Hradci Králové na Šimkově ulici je velmi nebezpečný nejen pro cyklisty.

  Uvedu konkrétní příklad:
  Jel jsem po Šimkově ulici od Lékařské fakulty UK a po projetí kruhového objezdu chtěl pokračovat po této ulici dále ke křižovatce s ulicí Divišovou. Auto, které přijíždělo po ulici Akademika Bedrny mi správně dalo přednost a zastavilo. Bral jsem to automaticky jako bezpečnou situaci a jel dál. Ulice je však v napojení na kruhový objezd tak široká, že se zde pohodlně vejdou dvě auta vedle sebe. Stalo se tedy to, že z jeho pravé strany se do objezdu vřítilo ještě jedno, které do mě vrazilo.

  Naštěstí se vše obešlo bez následků, ale napadlo mě takovou situaci řešit alespoň vodorovným dopravním značením, který by řidičům vozidel zúžilo koridor vjezdu na kruhový objezd pouze na šíři jednoho vozidla. Viz obrázek.

  Děkuji za zvážení

  Martinek

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečné místo na Gočárově okruhu.

  Created by tankista // 0 threads

  jedno z více nebezpečných míst na cyklostezce podel Gočárova okruhu v místě VŠ kolejí,kousek za křižovatkou Brněnská/Sokolská vě směru k orlickému mostu.
  Zpoza křoví velmi rádi vyjíždějí do cyklostezky místní študáci na kolech nebo i pěšky a vůbec je nezajímá jestli tam někdo jede. Ostatně to byl také důvod vážné nehody 2 cyklistů která se tam stala před pár dny.
  I mě se parkrát stalo, že mí tam někdo vlezl.
  Navíc řešení by tam bylo více, od zábradlí které by umožnovalo vtup až dále ne hned u toho křoví až po odstranění nebo alespon zakrácení toho živého plotu.

  kdo jedete tím místem dávejte bacha, křoví je tak vysoké, že přes něj cyklistu nebo chodce nemáte šanci vidět.

  Please sign in to vote.
 • Chybí cyklostezka

  Created by Růžena // 0 threads

  Chybí cyklostezka ze Skaličky (část obce Skalice u Hradce Králové) přes Rusek do Hradce Králové. Cyklisté do Ruseku jezdí nejen na písák, ale i na farmu Pour pro mléko.
  Silnice Hradec Králové - Rusek - Skalička je nebezpečná nejen pro cyklisty, ale někdy i pro osobní automobily. Často je využívána kamiony, jezdí z pozice své síly, jsem velký a nebezpečný, tak mi každý musí uhnout. Vyhýbají se placení mýtného. Přičemž silnici, která není na tak těžká vozidla stavěna, přímo devastují. Na některých místech se již hroutí krajnice, vzhledem k váze těchto vozidel.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka HK Akademika Bedrny

  Created by Jiřina Tichá // 0 threads

  Cyklostezka po ulici Akademika Bedrny v Hradci Králové, která spojuje Věkoše s centrem města, by byla úžasným přínosem pro bezpečnost cyklistů, kdyby ti, co ji realizovali, si ji zkusili projet na kole. Cyklostezku dlouhou cca kilometr přetínají tři vjezdy na silnici s cca třícentimetrovou betonovou hranou na sjezdu a nájezdu zpět. Pro mladíky možná úsměvná záležitost, ale zkuste si nadhodit přední kolo, musíte-li jet s notebookem, oblečením a nákupem v brašnách. Přitom stačí tak málo: dobetonovat plynulý nájezd, zatlačit betonové obrubníky více do země... Zkoušela jsem, zda bych uměla stejně jako můj kamarád opravit kladivem a majzlíkem (opravil takto obdobně zmršenou cyklostezku z Rychnova do Ještětic), ale na to opravdu nemám. Snad se někdo najde!

  Please sign in to vote.
 • HK, ul. Zborovská, průjezd od křiž. Mileta směr Třebeš

  Created by V.H. // 1 thread

  V době cca před 20 měsíci došlo ke změně řazení jízdních pruhů v ulici Zborovská ve směru Třebeš před odbočkou k zadní vrátnici FNHK a parkovišti Univerzity obrany. Namísto dřívějšího stavu je pravý jízdní pruh nově určen pouze k odbočení vpravo (k vrátnici FNHK). Cyklista jedoucí ve směru Třebeš je proto nucen k přejíždění do levého - průběžného pruhu. Vzhledem k obvykle velmi vysoké rychlosti projíždějících motorových vozidel (ať už v přímém směru, tak ve směru do odbočky k vrátnici / parkovišti) je tento manévr pro cyklistu velmi nebezpečný. Nebezpečí dále zvyšuje bezohlednost řidičů, kteří zde často ve vysoké rychlosti "podjíždějí" odbočovacím jízdním pruhem pomaleji jedoucí vozidla v levém, průběžném jízdním pruhu, přičemž nedodržují předepsané řazení jízdních pruhů a odbočovacího pruhu pokračují přímým směrem. Z pohledu cyklisty zde vznikají velmi nebezpečné situace.

  Please sign in to vote.
 • Náplavka

  Created by felix // 0 threads

  V úseku mezi "hučákem" a Tyršovým mostem je zákaz vjezdu cyklistů. Tito jsou nuceni přejíždět značně frekventovanou Gočárovu třídu, kterou většina přejíždí před mostem. Vzhledem k vysoké frekvenci aut, zde dochází ke kolizním situacím a přejíždění je dost rizikové. Nevím proč by nebylo možné cyklistům v tomto úseku náplavky jízdu povolit! Provoz chodců je tady minimální a šířka komunikace dostatečná!

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top