Křižovatka Evropská x Kolejní x Šárecká x stezka do Velvarské

Please sign in to vote.

Added by Václav Římal

Řešení severní části křižovatky plýtvá prostorem a vytváří poněkud složitý systém větvení na krátkých úsecích. Připojení stezky pro chodce a cyklisty z jihu od Velvarské chybí, lze v současnosti použít jedině přechod pro chodce.
Navrhuji sloučit Šáreckou a Kolejní do jediné větve a jako čtvrté rameno křižovatky od jihu připojit stezku od Velvarské.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top