Vyřešené: Vyznačená slepá v ulici V Celnici, i když je na kole průjezdná

Please sign in to vote.

Added by Tomáš Hnyk

Ulice V Celnici je, pokud vím, průjezdné pro cyklisty. Na křižovatce s Havlíčkovou je přitom označená jako slepá. Bylo by vhodné doplnit dodatkovou tabulku, která by vymezila, že to pro kolo neplatí.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top