Piktokoridor + čekací prostor Motýlí x Částkova

Please sign in to vote.

Added by tomibender

Napojení stezky a usnadnění průjezdu křižovatkou mezi Částkovou ul. a Motýlí ulicí formou vytvoření piktokoridorů a předsunuté stopčáry.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top