Přidat detekční smyčku/kameru k přejezdu pro cyklisty na Prašném mostě

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

U cyklopřejezdu do ulice Pod Hradbami chybí včasná detekce cyklistů. Kvůli tomu je před přejezdem nutné vždy zastavit a zmáčknout tlačítko.

Prosím o doplnění detekční smyčky (kamery) do prostoru cca 20-30 metrů před křižovatkou a to z obou příjezdových směrů.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top