Zanedbaná údržba cyklopruhu Pouchovská

Please sign in to vote.

Added by aza

Cyklopruh v úseku od křižovatky Buzulucká - Pouchovská po křižovatku Pouchovská - Vrázova je trvale zanesen až 5 cm silnou vrstvou štěrku. Vodorovné značení je sjeté, pro řidiče obtížně viditelné. Zanedbaná údržba znamená nebezpečí nejen pro cyklisty.

Deadline

May 24th, 2017 23:00

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top