Vyřešené: Díry v cyklopruhu - Československé armády HK

Please sign in to vote.

Added by aza

Velké nerovnosti a díry v pruhu pro cyklisty omezují bezpečnost jízdy. Nelze se jim vyhnout bez vyjetí do pruhu pro auta.

Deadline

May 25th, 2017 15:00

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top