"Nájezdy" - Akademika Bedrny

Please sign in to vote.

Added by aza

V loňském roce proběhla na tomto místě oprava inženýrských sítí a v místě přerušení cyklostezky vznikl ostrůvek. Na několika metrech tak vznikly 4 schody ( sjezd ze stezky/chodníku, nájezd na ostrůvek, sjezd z ostrůvku, nájezd na stezku). Obrubník ostrůvku je ve střední části nejvyšší, naopak v cípech je nižší (nemělo by to být naopak?).
Už to, že je cyklostezka v ulici na 500 metrech 4x přerušena odbočující silnicí je nepříjemné, nepovedené nájezdy znepříjemňují plynulou jízdu ještě víc.
Jeden podnět týkající se tohoto úseku už zde existuje, tady se jedná o novou realizaci.

Deadline

May 26th, 2017 09:00

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top