Zcykloobousměrnění Jana Koziny

Please sign in to vote.

Added by Formelák

Pomůže rychlejšímu spojení ve směru Univerzita - Vědecká knihovna - Krajský soud. Spousta cyklistů také jezdí od mhd zastávky po pěšině s vyústěním na ulici Jana Koziny.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top