Křižovatka Mileta, HK

Please sign in to vote.

Added by masta

Zcela chybějící inrastruktura pro cyklisty. V (bývalé) zeleni stojící vozidla brání pohybu pěších i ckylistů na jedné ze dvou spojnic Moravského předměstí a centra města.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top