Mileta

Please sign in to vote.

Added by Charlie

Na silnici před sídlem (hlavním vchodem) Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje na adrese Hradecká 1690/2a, 50012 Hradec Králové - Nový Hradec Králové je poněkud nelogicky zakázaný obousměrný provoz před nedávno vybudovaným přejezdem pro cyklisty, který spojuje ulici Hradecká a ústí Třídy Edvarda Beneše. Řešením by bylo upravení místní situace tak, aby cyklisté mohli legálně projet k této spojnici a pokračovat dále po ulici Hradecká, tzn. posunout zákazovou značku o několik metrů dále. V nejhorším případě ubudou 2-3 parkovací místa, ale situace bude bezpečnější pro všechny účastníky silničního provozu. (Situaci má smysl řešit i vzhledem k úvažované výstavbě křižovatky Mileta, dopravní zatížení této části je značné.)

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top