Návrh změny signálního plánu

Please sign in to vote.

Added by Jan Zídek

Návrh se týká signálního plánu semaforů na křížení ulice Zborovská s ulicí vedoucí k hlavnímu vchodu fakultní nemocnice.

Současný signální plán vypadá následovně: 1. Zelená pro auta jedoucí rovně po ulici Zborovská

2. Zelená pro auta najíždějící od nemocnice na ulici Zborovská a zároveň zelená na přechodu pro chodce přes ulici Zborovská. Auta musí čekat, až všichni chodci přejdou.

3. Zelená pro auta zahýbající z ulice Zborovská doleva k nemocnici.

V časovém úseku č. 2 musí dát auta odbočující od nemocnice na ulici Zborovskou dát přednost chodcům na přechodu, pokud by v tomto časovém intervalu svítila zelená pro chodce a zároveň zelená pro auta odbočující doleva k nemocnici, ubylo by kolizních situací a zvětšila by se průjezdnost křižovatky. Auta od nemocnice na Zborovskou by pak dostala signál volno v dalším časovém úsek, kdy mají chodci červenou.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top