Piktogramový koridor pro cyklisty v Zelené

Please sign in to vote.

Added by Dusík

V ulici vede páteřní cyklotrasa č. 14, přičmež je ulice úzka a auta zde jezdí rychle. Vzhledem k tomu, že se jedná místní komunikaci v zástavbě rodinných domů a plánovaná cyklostezka do Stěžer je kvůli Nové Zelené v nedohlednu, tak by bylo žádouscí vyznačit v ulici alespoň piktogramový koridor pro cyklisty a snížit rychlost.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top