Dokončení cyklostezky Jana Černého

Please sign in to vote.

Added by Dusík

Je nezbytně nutné dokončit cyklostezku Jana Černého od podjezdu až bytovým domům u letiště.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top