Vyřešené: Vlkovická "neztratíš se"

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

V listopadu 2014 na obou koncích čáry označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze projet. Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole k dopravnímu značení.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top