Nebezpečné místo na cyklostezce ve Kbelích

Please sign in to vote.

Added by Jan Zídek

Cyklostezka vedená po chodníku při jízdě od centra zahýbá doprava na mostek. Za světla toto místo nepředstavuje žádný problém. Za tmy ovšem lze toto odbočení přehlédnout, zvlášť pokud ještě sníh zakryje červený pás na okraji stezky. Pokud cyklista očekává stezku v původním směru a pokračuje dál, nestojí již mezi ním a korytem potoka nic, co by ho zastavilo nebo varovalo. Jízda pak nevyhnutelně skončí pádem do dvoumetrové hloubky.
Jako minimální opatření by měla být osazena nějaká informační/varovná cedule pře ohybem cyklostezky a možná i v přímém směru. Hodně by pak, myslím, pomohlo vysazení nějakého keře na hraně srázu.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top