Lidická, buspruh i pro kola

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

Při mé návštěvě v srpnu 2014 byl buspruh vedoucí do centra v tomto úseku značen jen pro autobusy. Člověk na kole tedy dle předpisů má jet asi 4 metry od krajnice. Navrhuji přidat do buspruhu i kola, zajistí logičtější a bezpečnější stav. Také navrhuji zajistit legální jízdu kol z pravého řadícího pruhu rovně do centra.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top