Nesmyslné odklonění cyklotrasy/cyklostezky u Pražského mostu

Please sign in to vote.

Added by Jan Zídek

Cyklostezka podél Labe, která je zároveň důležitou cyklotrasou regionálního významu prochází Hradcem Králové v podstatě bezkolizně. S jedinou, zato dosti podstatnou výjimkou, kterou je křížení Gočárovy třídy u Pražského mostu. Cyklostezka zde nevede po náplavce či nábřeží pod mostem jako je tomu u tří dalších silničních mostů přes Labe v Hradci. Cyklotrasa přichází k mostu z obou stran po smíšené cyklostezce na nábřeží. Místo aby tedy překonala Gočárovu třídu jediným křížením ve směru trasy, tj. přímo na hraně mostu, kde je tato komunikace dvouproudá, vydá se cyklotrasa zmatečně od řeky. Nejdříve překříží ulici Tylovo nábřeží, poté projede po smíšené cyklostezce přes křížení do boční ulice, aby takto dospěla ke kombinovanému řízenému přechodu/ přejezdu pro cyklisty. Načasování světelné signalizace je zde takové, že cyklisté a chodci mají pro překonání cca 16 m čtyřproudé Gočárovy třídy 12 sekund. Potom přichází na řadu auta, která mohou svých 9 m projíždět nerušeně 7,5x déle. No, a opět je zde jedno křížení na pěší zóně a opět musí cyklista překonat Tylovo nábřeží, které je zde mezi Pražským a Tyršovým mostem již docela frekventované. Pokud by cyklisté popsanou vyznačenou trasu opravdu používali (což se evidentně takřka neděje), znamenalo by to pro ně značné zdržení bez jakéhokoliv zvýšení bezpečnosti.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top