Upřesnění situace: Cyklostezka po staré železnici končí v Sázavě. Dál směrem k Hamrům vede cyklotrasa č. 19. Cykloste...

Added by Mil0š

Upřesnění situace: Cyklostezka po staré železnici končí v Sázavě. Dál směrem k Hamrům vede cyklotrasa č. 19. Cyklostezka ze Sázavy vede podél silnice až ke koupališti. Projekt pana Křesťana spojuje tuto cyklostezku s cyklostezkou v Hamrech. To už není drážní stezka. Těleso staré železnice v katastru Hamrů nad Sázavou už je v mnoha místech bohužel rozprodáno a nevyužitelné. Projekt pana Křesťana má hlavu a patu, je logický a zaslouží podporu.

Spinner Please wait…
Back to top