Things tagged 'cykloinfrastruktura'

limited to the area of Hradecká stezka:

2 issues found for 'cykloinfrastruktura':

  • Cyklostezka není ukončena sjezdem Pouchovská x K Zastávce

    Created by Cobic // 0 threads

    Cyklostezka, která vede po chodníku, za železničním přejezdem končí, chybí ale sjezd do silnice. Neexistuje bezpečný způsob opuštění cyklostezky - obrubník je zde vysoký, cyklista musí sjet do silnice na přejezdu (nebo pokračovat v jízdě po chodníku). Řidiči v místě ukončení cyklostezky nejsou upozorněni na výskyt cyklistů.

    Please sign in to vote.

No library items found for 'cykloinfrastruktura'.

No planning applications found for 'cykloinfrastruktura'.

Spinner Please wait…
Back to top